ZORGTAXI BEVELAND

Zorgeloos vervoer naar therapie of ziekenhuis: 0113 552545

1 Zorgtaxi Beveland is 7 dagen per week en 24 uur per dag beschikbaar, ook met rolstoeltaxi. 

2 Zorgtaxi Beveland is stipt, representatief, discreet en flexibel en vervoert vanuit heel Zeeland naar elke andere plaats in Zeeland, Nederland of buitenland.

3 Zorgtaxi Beveland rijdt voor alle zorgverzekeraars en zorgt voor alle administratieve afhandeling.  

Zorgtaxi bestellen
U kunt ziekenvervoer bestellen zodra u weet wanneer u voor behandeling naar het ziekenhuis moet.

Wat wordt vergoed? 
Het meeste ziekenvervoer is opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering. Het moet wel gaan om medisch noodzakelijk vervoer naar een instelling of zorgverlener waar een behandeling plaatsvindt waarvoor u bent verzekerd (zoals ziekenhuis, fysiotherapie enz.). Soms betaalt u een eigen bijdrage.

U krijgt de kosten voor ziekenvervoer alleen vanuit het basispakket vergoed als u:
    •    in een instelling nierdialyses moet ondergaan;
    •    oncologische behandelingen met chemotherapie of radiotherapie moet ondergaan;
    •    zich uitsluitend per rolstoel kunt verplaatsen;
    •    een zodanig beperkt gezichtsvermogen heeft dat u zich alleen met begeleiding kunt verplaatsen.

Hardheidsclausule
Als u niet aan bovenstaande voorwaarden voldoet, kunt u toch in aanmerking komen voor een vergoeding. Dat kan zo zijn als u in verband met de behandeling van een langdurige ziekte of aandoening langdurig bent aangewezen op vervoer. Deze mogelijkheid staat bekend als de hardheidsclausule. Uw zorgverzekeraar heeft meer informatie over de voorwaarden van de hardheidsclausule.

Eigen bijdrage en eigen risico bij ziekenvervoer
Voor ziekenvervoer betaalt u een eigen bijdrage per kalenderjaar. Deze bijdrage geldt per verzekerde. De vervoerskosten die u of een vervoerder declareert bij uw zorgverzekeraar tellen wel mee voor uw eigen risico. 

Polis
Controleer in uw polis welke voorwaarden gelden voor de vergoeding. Er kunnen aanvullende voorwaarden gelden.